Babasının hesabıyla oynadı, tazminatsız kovuldu

Özel bir bankada babısının hesabında kendisine haber vermeden süreç yapan bankacı, adapsız süreç yaptığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu.

Mahkemeye başvuran bankacı, iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini tez ederek; kıdem ve ihbar tazminatı, fiyat ve fazla mesai alacaklarının tahsilini istedi.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Baba da ilişkin öteki birinin hesabında müsaadesiz süreç yapılamayacağına dikkat çekilen kararda şöyle denildi:

“Davacı emekçinin çalıştığı bankada babası ismine mevcut hesapta süreç yaparken babasının yokluğunda süreç yapıp yerine imza attığı ve bu durumun anlaşılması üzerine iş akdine bu sebeple son verildiği ortadadır.

Bankacılık her şeyden evvel inanç aslına nazaran çalışılan bir yer olup davacı çalışanın feshe mevzu edilen aksiyonu açık bir formda usulsüzlüktür, doğruluk ve bağlılıkla uyuşmaz.

Açıklanan nedenle, davalı patron fesihte haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü kusurludur. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”