Bartın Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile işçi arıyor! Müracaat ayrıntıları neler?

Bartın Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. Ofis İşçisi, Paklık Vazifelisi, Sürücü, Koroma ve Güvenlik Vazifelisi, Mühendis ve Teknisyen takımlarında istihdam sağlayacak olan üniversite, adaylardan en az lise mezunu olma kaidesi aranıyor. Yayınlanan ilanda müracaat kaideleri ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntılar açıklanırken müracaatta bulunacak adayların en az  KPSS puana sahip olmaları gerekiyor.

SON MÜRACAAT NE VAKİT BİTECEK?

Bartın Üniversitesi, işçi alımı başvuruları 22 Haziran 2022 tarihi prestiji ile başlatıp, 18 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adayların müracaat formu ve ilanda başvuracakları konum için istenilen evraklar ile birlikte şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Sözleşmeli İşçi Konumlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Evraklar;

 • Eksiksiz doldurulmuş Müracaat Formu,

 • Özgeçmiş,

 • 2020 KPSS Sonuç Dokümanı,

 • 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

 • Adli Sicil Evrakı, (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

 • Güvenlik işçisi için geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı,

 • Tecrübe istenilen konumlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe dokümanı (Islak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen konumun uyumlu olması koşuldur.)

 • Sertifika/Belge istenilen durumlar için ilgili dokümanın aslı yahut onaylı sureti,

 • Askerlik Durum Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

 • Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

 • Diploma yahut Mezun Evrakı, (e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

 • Ehliyet istenilen konum için şoför dokümanı,

 • Başvuru mühleti içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik vazifelisi durumları için vücut kitle endeksini gösterir dokümanın aslı (resmi yahut özel sıhhat kuruluşlarından/merkezlerinden müracaat mühleti içerisinde alınan dokümanda uzunluk uzunluğu ile vücut kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

 • “Bu konumda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine nazaran çalıştırılacaklardır.” kaidesi istenen durumlar için vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden ve akıl hastalığı olmadığına ve vardiyalı olarak çalışabileceğine ait resmî yahut özel sıhhat kurumlarından alınmış durum bildirir sıhhat şurası raporu. (Bu evrak sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen koşulları taşımak, 

 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

 • 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak

RESMİ İLAN METNİ