Ben psikolojisi ve uyum sorunu- heinz hartmann

Heinz Hartmann, ego psikolojisinin aslında psikanalizden farklı bir kuram olmadığını psikanalizin egoya vermesi gereken önemi açıkladığını savunarak psikanalizden ayrılamayacağını savunuyor. Anna Freud’un ”Egonun bilinçsiz alanı” terimine ”Ego’nun çatışmasız alanı” eklemesini yapıyor. Ego’nun çatışmayı çözmek haricinde, uyumu sağlayıcı bir çok etmeni kendisinde barındırdığını söylüyor. işlevlerine katkısı olan; zeka, fantezi, kaçınma terimlerini daha sonraki incelemelere önayak olması için irdeliyor. Ego’yu; uyum, ketleme, sentez şeklinde kısımlara ayırıyor. Zekanın uyumu sağlayıcı özelliğine bilhassa eğiliyor. Ego’nun eğitim, sanat, din, sağlık ve bilimler için öneminden bahsediyor. Ego’yu tanımak için kısa ama öz bir kitap.