Haber Sen Amed Şubesi: PTT’de sendikal ayrımcılık var

Semra Yansit

DİYARBAKIR – Batman Posta Dağıtım Müdürlüğü, PTT’de artan iş yükü ve genel işçi eksikliği açıklığını işçilere mobing uygulayarak yürütüyor. Bu meselelerle ilgili PTT çalışanları soruşturma talebinde bulundular. Soruşturma talebiyle ilgili gelen Teftiş Şurası denetimi savların içeriğini soruşturmadan çalışanların sendikal kimliklerinden kaynaklı sürgün ve kınama cezaları veriyor. KESK Haber Sen, bu haksızlığa ve hukuksuzluğa imza atanların, sendikal ayrımcılık yaptığını ve vazifesi berbata kullandıklarını açıkladı. Haber Sen Amed Şubesi, ‘PTT sendikal ayrımcılık yaparak sürgün ediyor’ pankartıyla basın açıklamasında bulundu ve kabahat duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

181 yıllık bir kurumu yıllardır yandaşlık ilgisiyle, adam kayırmacılıkla, sarı sendikaların temsilcileriyle dolduran PTT idaresi oluşturduğu liyakatsiz takımlar ile hem kurumun prestijini sarsmakta hem de adapsız, kanunsuz süreçler ile PTT’de çalışan işçilerin çalışma hayatını bozduğunu lisana getiren Haber Sen Şube Mali Sekreteri Serhat Oktay, “Sendikal yapının en kıymetli gerçek temsilcisi olan KESK ve çatısı altındaki Haber-Sen örgütlü bulunduğu kurumlarda sistematik atak ve baskılar altındadır. Hiçbir muhalif sesin çıkmasına tahammülü olmayan, her geçen gün demokrasiden, çok seslilikten biraz daha uzaklaşan idareler, işçiden yana itirazlarını ve taleplerini lisana getiren sendikamızı susturmak ve baskı altına alabileceklerini düşünerek akınlarını günden güne artırmaktadırlar” diye konuştu.

‘PTT’DE SENDİKAL AYRIMCILIK VE HUKUKSUZ TAARRUZLAR VAR’

PTT’de uğradıkları sendikal ayrımcılık ve haksız hukuksuz ataklara dikkat çeken Oktay, ‘Ayrımcı ve hukuksuz akınlar son yaşanan sürgünlerle büsbütün ayyuka çıkmıştır. PTT idaresi, yetkilerini berbata kullanarak 4688 Sayılı Kanun’un 18. Hususunu bilerek ve isteyerek çiğniyor, kendilerini sendikal çabayı koruyan maddelerden üstün görüyorlar.

Sendikal faaliyet yürüten evvelki periyot Genel Liderimiz ve tıpkı vakitte Mersin vilayet temsilciliği yapan Musa ÖZDEMİR’i Kayseri’ye, Merkez Denetleme Konseyi Üyemiz Seyran ŞIK KARABULUT’u Iğdır’a, Diyarbakır Şube İdaresinden Cengiz ULUÇ ve Batman Vilayet Temsilcimiz Yakup FIRAT’ı Kozluk ilçesine, yasaya açıkça alışılmamış olmasına karşın iş yerlerinden ve ailelerinden kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar” tabirlerini kullandı.

‘MOBBİNG UYUGULANIYOR’

“Batman PTT Dağıtım ve Toplama Müdürlüğünde çalışan baş dağıtıcının çalışan arkadaşlarımıza baskı uygulamakta, cinsiyetçi küfürler ederek dağıtıcıların üzerine yürümekte, arbedeyle, hakaret ile dağıtım yaptırmaya çalışmakta” diyen Oktay, “İdari Hizmet Kontratı (İHS) arkadaşlara yönelik iş teminatlarının olmadığını, istese keyfi olarak her gün cihetlerini değiştirebileceğini söyleyerek mobbing uygulamaktadır. Bu baskıları kabul etmeyen arkadaşlarımız başmüdürlüklerine şikayet dilekçesi yazarak mevzu ile ilgili soruşturma açılması talebinde bulunmuşlardır. Görevlendirilen rehberlik ve teftiş şurası kontrolörü arkadaşlarımızdan savunma aldıktan sonra bu dilekçelerin içeriğine bakmadan, içerik ile ilgili argümanları soruşturmadan, bu dilekçelerin kim tarafından hazırladığını sorgulama yolunu gitmiş, sendika yöneticimize ve vilayet temsilcilerimize yönelik kanıtlar toplamaya çalışmıştır.

Aynı kontrolör hiçbir sendikal misyonu olmamasına karşın işçilerle girdiği diyaloglarda kendi üyesi olduğu sendikaya davet etmiştir. Hiçbir cürüm, iş aksaklığı ya da vatandaş şikayeti olmadan baş dağıtıcının keyfi bir halde dağıtıcıların cihet değişikliği teşebbüsünde bulunması Başmüdürlük tarafından bile kabul edilemez iken dağıtıcıların bu istikametteki itirazı kontrolör tarafından kabahat olarak değerlendirilmiştir. Örgütlü bulunduğumuz işyerlerindeki yöneticiler açıkça sendikal ayrım yapmakta üyelerimize mobbing uygulamaktadır” dedi.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ’

Serhat Oktay yapılan haksızlığa karşı kabahat duyurusunda bulunacaklarını şu sözlerle tabir etti: “Bu hukuksuz uygulamaların altında imzası bulunan bireyler hakkında, sendikal ayrımcılık yapmak, vazifesi berbata kullanmaktan ötürü cürüm duyurusunda bulunacağız. Bütün bunların cürüm olduğu açıktır. Palavrası, adaletsizliği, adam kayırmacılığı bize kabul ettirmeye, sıradanlaştırmaya çalışan bu sistemin ve yöneticilerinin karşısındayız.

Biz doğruları söylemeye bıkmadan usanmadan devam edeceğiz. İnsanca yaşama ve çalışma talebi, bu ülkenin kurumlarına sahip çıkma uğraşı cürüm değildir.” (DUVAR)