Sıhhat Uygulama Bildiriminde değişiklik Resmi Gazete’de

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya nazaran, SUT’ta yapılan değişiklikle, Sıhhat Hizmetleri Süreç Puanlarına Yönelik Olarak Sıhhat Uygulama Bildirisi düzenlemeleri kapsamında, sıhhat hizmeti sunumunun sürekliliği sağlanarak SUT’ta yer alan diyaliz tedavilerinin de bulunduğu tüm paket ve diş süreç puanlarında yüzde 40 oranında artış yapıldı.

Yoğun bakım tedavileri için resmi üçüncü basamak sıhhat hizmeti sunucularına ödenen ek oranlar ise yüzde 60’tan yüzde 100’e yükseltildi.

Tıbbi Aygıt Fiyatlarında Yapılan Sıhhat Uygulama Bildirisi düzenlemeleriyle de genel sıhhat sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sıhhat hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi materyal geri ödeme bedellerinde yüzde 10’dan yüzde 100’e kadar değişen oranlarda artış yapıldı.

Yurtdışından Temin Edilen İlaçlara Yönelik Olarak Sıhhat Uygulama Bildirimi düzenlemeleri kapsamında ise “lambert-eaton miyastenik sendrom” ve “konjenital miyastenik sendrom” teşhisli hastaların tedavisinde kullanılacak yeni bir ilaç yurt dışı ilaç listesine eklendi.

Ayrıca kas tutulumu gösteren kelam konusu genetik hastalıklar için iştirak hissesi muafiyeti ile geri ödeme kriterlerine ait güncellemeler yapıldı.

Nadir bir hastalık olan “zellweger sendromu” ve “kalıtsal safra asit metabolizması bozuklukları” teşhisli hastaların tedavisinde kullanılan ilacın ise iştirak hissesinden muafiyeti ile kullanım şartlarına yönelik düzenlemeler yapılarak hastaların bu husustaki talepleri olumlu formda karşılandı.