Yeniçeriliğin Tarihi: Ordu, haklar ve mükelllefiyetleri

Yeniçeri Ocağı’nın bir bütün olarak ele alındığı iki temel yapıttan Ahmed Cevad Paşa’nın Târîh-i Askerî-i Osmânî’si ile İ. H. Uzunçarşılı’nın Kapıkulu Ocakları isimli meşhur yapıtının birinci cildinde ocak ve yeniçerilerin sonraki durumlarına dair birtakım temaslar yer bulsa da, temelinde, arşiv kayıtları ve yazma yapıtlara dayanılarak 16. yüzyılın sonuna kadarki klasik periyot tafsilatlı tetkik edilmiştir. 

Kitap, tez, makale üzere ikincil kaynaklarda ise değerli akademisyen ve araştırmacılar klasik periyot yeniçeri teşkilatını incelemiş ve bir muhitle yahut periyotla sonlu olmak üzere yeniçerilerin siyasi, iktisadi ve toplumsal yapılara etkilerini göstermişlerdir.

Buna karşın devşirme sonrası Yeniçeri Ocağı’nın nefer kaynağı, mevcut artışının ocağın işleyişine etkisi, yeniçerilerin istihdamları üzere birçok konu aydınlatılmayı beklemektedir. 

Muharrir, bu yapıtta, başlangıçtan kaldırılışına kadarki süreçte yeniçeriliğin kaynaklarının izini sürüyor ve Osmanlı askerî teşkilatının klasik periyot sonrası istihdamının niteliklerini ortaya çıkarıyor. 

Üç cilt olarak tasarlanan çalışmanın birinci iki cildi teşkilatın tarihine ayrılırken, yeniçerilerin toplumsal ve siyasal hayata etkileri ve iktidarı etkileme güçleri ise son cildin konusunu teşkil edecektir.